Szukaj

Bibliotekarze na łamach słownika - spotkanie z bibliotekarzami gminy Szczytniki

W ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 12 maja 2022 r., we współpracy ze Szkołą Podstawową w Szczytnikach, odbyło się spotkanie z bibliotekarzami gminy Szczytniki na temat „Bibliotekarze na łamach Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej”. Spotkanie poprowadziła dr Bogumiła Celer – redaktor naczelna słownika, przewodnicząca Pracowni Encyklopedii i Słowników Kalskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.Wśród przedstawionych bibliotekarzy znaleźli się :

BRONIKOWSKI STANISŁAW (1843–1890), red., publicysta. był czł. Tow. Literacko–Słowiańskiego i pełnił tam funkcję bibliotekarza (1861–63). DĄBKOWSKA ADAMINA z d. Winiarska (1906–1974), bibliotekarka. DOBRZYŃSKA-RYBICKA LUDWIKA IZABELA (1868–1958), bibliotekarka, filozof, działaczka społeczna. DYBOWSKI JANUSZ TEODOR, pseud. i krypt. Jonyszek, Teodor Nałęcz, Abstraktor, J.T.D. (1909–1977), poeta, prozaik, dramaturg, publicysta. W l. 1937 –39 pracował w Bibliotece Raczyńskich jako bibliotekarz i z-ca dyr. ds. administracyjnych. FRYDRYCHOWICZ GABRIELA (1921–1980), bibliotekarka, bibliograf, etnograf. GASZYŃSKA ZOFIA (1924–1992), bibliotekarka, kier. Biblioteki Centralnej MBP im. A. Asnyka w Kaliszu. KOZŁOWSKI FELIKS (1803–1872), publicysta, filozof, bibliotekarz. MOLENDA SZYMON BOLESŁAW, pseud. liter. Konrad Hel (1931-2003), dr n. hum., nauczyciel. Poeta, badacz dziejów regionu. Od 1959 mieszkał w Poznaniu, zatrudniony w Politechnice Poznańskiej na stan. bibliotekarza. Pracował także na stanowisku kustosza Woj. Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (1 IX 1976–31 XII 1981) PESZKE JÓZEF EMILIAN (1845–1916), lekarz, historyk med., bibliotekarz, biograf, bibliograf. PETRYKOWSKI TADEUSZ, pseud. i krypt. P. Tryk, Szymon Paprzyca, T.P. (1921–1983), literat, dziennikarz, krytyk RYMARKIEWICZ ANTONI (1824–1891), lekarz, homeopata. W latach 1844-46 był bibliotekarzem na Uniwersytecie Wrocławskim. STĘPNIEWSKI LEON STANISŁAW (1889–1971), księgarz. Przed I wojną świat. był bibliotekarzem i sekr. Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pracowników Księgarskich. SZEMBEK BOGDAN (1880-1956), hr., działacz społeczny, bibliotekarz, pracownik naukowy. SZULCZEWSKI KAROL FRANCISZEK (1813–1883 lub1884), oficer wojsk pol., powst., dział. emigracyjny, bibliotekarz. WASILEWSKI PIOTR (1913–1981), pedagog, działacz społeczny, bibliotekarz. WIECZOREK ZOFIA (1913–2003), nauczycielka, animatorka kultury. WOJTKOWSKI ANDRZEJ (1891–1975), historyk, bibliotekarz, bibliograf. ZBORALSKI WŁADYSŁAW SZYMON (1863–1926), kupiec, przedsiębiorca, dział. społ. i patriotyczny. Aktywnie działał m. in. w Tow. Gimnastycznym „Sokół” (od zał. w 1891), Towarzystwie Czytelni Ludowych (jako czł. Kom. pow., z-ca prez., bibliotekarz, ZIENTARSKI WŁADYSŁAW (1916–1991), ks. katol., bibliotekoznawca, archiwista, dyr. Arch. Archidiecezjalnego w Gnieźnie, publicysta.


Spotkanie było jednym z elementów współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji projektu „Biografistyka w perspektywie regionalnej” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021.9 wyświetleń0 komentarzy