Szukaj

Słownik jako źródło dla uczestników projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

23 marca 2022 r. we współpracy z Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Specjalnej nr 19 w Kaliszu oraz opiekunką Dominiką Bukowską na temat „Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej” jako źródło dla uczestników projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – prezentacja dla uczniów i opiekunów w kaliskich szkołach”. Spotkanie poprowadziła Henryka Karolewska – członkini zespołu redakcyjnego słownika.Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to nie tylko interesująca inicjatywa edukacyjna, ale przede wszystkim niezwykła przygoda naukowa dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Projekt mobilizuje uczniów z wielkopolskich szkół do poszukiwań liderów i liderek pracy organicznej w ich miejscowości.

To nie tylko odwołanie się do idei XIX – wiecznej pracy organicznej, do idei organizacji pozarządowych, ale także próba odnalezienia aktywistów, społeczników naszych „małych ojczyzn”, którzy tworzą świadome, nowoczesne i obywatelskie społeczeństwo.

Celem naszego spotkania była popularyzacja "Słownika" oraz pokazanie uczniom, że dziedzictwo kulturowe Wielkopolski nie straciło na swej aktualności.


Spotkanie było jednym z elementów współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji projektu „Biografistyka w perspektywie regionalnej” dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021.

14 wyświetleń0 komentarzy