top of page

POLITYKA OPEN ACCES

Czasopisma Wydawnictwa Naukowego Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk są udostępniane na zasadach Open Access. Wszelkie treści naukowe zawarte w czasopismach są rozpowszechniane na zasadzie wolnego, bezpłatnego, powszechnego i szybkiego dostępu do publikacji elektronicznych. Użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać i cytować zawartość czasopism. Czytelnik korzysta z zawartości czasopism bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu szacunku dla praw autorskich.

O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk posiada na swoim koncie blisko 300 publikacji naukowych, popularno-naukowych, w szczególności promujących Kalisz i jego kulturę. Ponadto Wydawnictwo wydaje publikacje m.in.
z dziedziny nauk społecznych,  humanistycznych (nauki o kulturze i religii, historii, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o sztuce).

Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż od 2019 r. pośród 713 polskich i zagranicznych wydawnictw naukowych, zamieszczonych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  znajduje  się wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600).
Wpisanie wydawnictwa naszego towarzystwa naukowego na listę MNiSW otwiera przed kaliskim środowiskiem naukowym nowe możliwości publikacji najcenniejszych prac, stanowiących dorobek pracowników naszych uczelni oraz działaczy towarzystw naukowych. Wszystkie prace podlegają recenzjom i ukazują się w interesującej szacie graficznej i edytorskiej, zaś książka opublikowana w naszym wydawnictwie uzyskuje poziom 80 punktów w procesach ewaluacyjnych wyższych uczelni.

 

Działalność wydawnicza prowadzona jest w zakresie publikowania oryginalnych prac naukowych, pomocy dydaktycznych, materiałów konferencyjnych, czasopism naukowych i innych wydawnictw. W ramach prac naukowych Wydawnictwo publikuje pozycje wnoszące istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych (rozprawy habilitacyjne, przygotowywane są także monografie profesorskie itp.). 

Wśród czasopism naukowych ukazują się:

"Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk"

"Studia Kaliskie"

"Polonia Maior Orientalis"

Ogromną większość publikacji Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zrealizowano wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wsparciu finansowym Miasta Kalisza.

 

Całością prac związanych z procesem wydawniczym zajmuje się Komisja Wydawnicza, w której skład od 9 marca 2005 r. wchodzą:

przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Walczak

sekretarz naukowy:  dr Bogumiła Celer

 

Komisja tworzy warunki rozwoju działalności wydawniczej oraz wspiera inicjatywy członków towarzystwa podejmowane
w tym zakresie, dopuszcza możliwość druku prac nie tylko członków towarzystwa. Dokonuje oceny zgłaszanych materiałów.

Komisja przygotowuje na każdy rok kalendarzowy plan wydawniczy, który tworzy na podstawie wcześniej złożonych wniosków. Sporządza wstępny kosztorys i koordynuje publikowanie prac, czuwa nad utrzymaniem wysokiego poziomu naukowego

i edytorskiego wydawanych pozycji. Ponadto dba o promocję swoich książek.

Polecamy stronę internetową poświęconą projektowi wydawniczemu "Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej"

Screenshot_1.jpg

Polecamy stronę internetową poświęconą projektowi "Inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny Adama Chodyńskiego ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku"

chodynski-projekt.jpg

Polecamy nową stronę Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

pracownia.png

Od 1 lutego 2019 r. jedno z naszych czasopism "Polonia Maior Orientalis" zostało zindeksowane na liście czasopism 

European Reference Index for the Humanities

erih.png
bottom of page